Interni

Interni dogodki

Dogodki, ki jih namenjamo bodisi krepitvi interne klime ali ustvarjanju večje povezanosti znotraj podjetja so eden bolj pomembnih dogodkov za vsako podjetje. Žal večina podjetij tovrstne dogodek izvede ob zaključku leta, kar pa ne pomeni, da se na raznovrstne družinske piknike, team buildinge in druge oblike povezovanj ne bi mogli izvesti tudi tekom leta.

Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2

Why Novelus?

B2B dogodki

Več kot 100 izpeljanih B2B dogodkov

B2B dogodki

10 let tradicije

B2B dogodki - partnerstva

Večletna in kakovostna partnerstva s podizvajalci

B2B dogodki na ključ

Dogodek »na ključ«

Podjetje AD Vita leto ob zaključku leta svoje sodelavce povabi na prav posebno druženje. V sodelovanju z nami so se odločili, da omenjene dogodek obogatijo, s podelitvijo Vitaput passion awardsov.

Learn More

Podjetje MOL Slovenija v zank spoštovanja skrbi za telesno pripravljenost in zdravje zaposlenih vsako leto v sodelovanju z nami zanje izvede posebna STEP team building srečanja.

Learn More

Omenjeno podjetje, ki ima svoje trgovine razporejene po domala celi Sloveniji, se je v letu 2017 odločilo, da sodelavke in sodelavce nagradi s prav posebno zabavo, ob njihovem 10-em jubileju.

Learn More

Povezovanje sodelavk in sodelavcev tako iz Slovenije kot Hrvaške je za podjetje DPD Slovenija pravi izziv.

Learn More

Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2