FAB

Naročnik: Agencija Novelus

Leto: 2018

 

Finance – Novelus

Cilj

Zaposlenim v podjetjih omogočiti enostaven in pregleden, predvsem pa hiter način vodenja vhodnih in izhodnih računov, prihodkov in odhodkov, analizo stanja z le nekaj kliki ter transparentno in evidentirano poslovanje. Cilj je omogočiti pregleden in enostaven finančni pregled po projektih in enostavno orodje za skrbno spremljanje finančnih planov.

Izziv

Aplikacijo je potrebno povezati oziroma integrirati z drugimi računovodskimi servisi (primer eRačuni ), saj takšna orodja že omogočajo določene funkcionalnosti, predvsem pa nam je cilj v prihodnosti izstavljati račune izključno elektronsko in najbolj optimalna opcija je uporaba obstoječega mehanizma. E-računi in podobne računovodske spletne storitve omogočajo integracijo preko njihovih API-jev, seveda je pa za te potrebe potrebno biti še njihov naročnik.

Prvi korak

Analiza obstoječega stanja

Razvoj sistema bomo izvedli s pomočjo analize obstoječega stanja v podjetju in tako poskusili najprej rešiti naš problem.

Podatke o vhodnih in izhodnih naročnikih smo v našem podjetju beležili s pomočjo predhodno izdelane preglednice v Excel-u. Tak način nam je načeloma omogočal učinkovito hrambo, vendar pa je sama struktura podatkov slaba, način vodenja vhodnih postavk v primerjavi z  izhodnimi pa zapleten in nepregleden ter počasen. Prav tako je težava sočasnega urejanja podatkov (kar se bi sicer dalo rešiti s hrambo podatkov v oblaku), vsak posameznik pa lahko v tabelo vpisuje kakršnekoli podatke – ni nobenega nadzora nad pravilnostjo vnešenih podatkov, vsi podatki pa so morali biti ročno uvoženi v računovodsko storitev

Analiza obstoječega stanja

Drugi korak

Načrtovanje

Načrtovanje je eden najpomembnejših korakov pri razvoju programske opreme in to se posebej pozna pri takšnem projektu, kjer lahko zahteve hitro zrastejo oziroma se količina funkcionalnosti poveča v času razvoja. Prvi korak je zbor vseh funkcionalnosti; v prvi verziji smo uredili možnost dodajanja faktur ter vhodnih računov na posamezno fakturo in izvažanje v naš računovodski sistem, to je e-Računi. Nato smo na podlagi primera tabele v Excelu postavili osnovno strukturo za novo podatkovno bazo, ki bo služila za hrambo podatkov v prihodnosti. Pomembno nam je bilo tudi uvoziti obstoječe fakture v sistem, zato smo razvili še funkcionalnost, ki je obstoječi Excelov dokument pretvorila v nam zaželeno obliko podatkov.

Pri izgledu smo se fokusirali, da je zadeva enostavna in hitra za uporabo in da uporabnik tako ne porabi preveč časa za dodajanje podatkov v sistem in iz aplikacije hitro pridobi željene podatke

ER diagram

Tretji korak

Izvedba

Naše izbrano spletno ogrodje za izvedbo takšnih spletnih aplikacij je Laravel, ki temelji na programskem jeziku PHP. Ogrodje nam omogoča popoln način razvoja takšnih aplikacij, kjer se lahko funkcionalnosti kasneje zelo razširijo, s tem pa se lahko spreminja tudi struktura podatkovne baze (pri tem moramo paziti, ko spreminjamo strukturo podatkovne baze). Zraven razvoja vseh zamišljenih funkcionalnosti smo razvili in integrirali administratorsko ploščo, ki nam na enostaven način omogoča celoten pregled in urejanje vseh podatkov na enem mestu.

Izvedba

Četrti korak

Testiranje

Testiranje je potekalo na dva načina; prvi je bolj programerski, reče pa se mu testiranje enot (angl. Unit Testing). Tukaj za testiranje funkcionalnosti dejansko napišemo kodo, ki testira določeno funkcionalnost. Dolgoročno nam  to predstavlja veliko prihranjenega časa, saj lahko enostavno testiramo kasneje, ko kakšno od funkcionalnosti spremenimo.

Drugi del testiranja pa smo izvedli, ko je aplikacija bila že globoko razvita; zadevo smo predstavili v podjetju in začeli z uporabo, v ozadju pa zbirali informacije o napakah – zbor napak smo uredili s pomočjo aplikacije za takojšnje sporočanje Slack, ki nam je napako nemudoma sporočil. V produkciji jo imamo sedaj že eno leto in konstantno zadeve izboljšujemo. Za to so potrebni vsi zaposleni v agenciji oziroma vsi, ki sistem uporabljajo —z uporabo sistema sami razmišljajo, kakšne so želje oziroma kje bi lahko izboljšali zadeve.

Testiranje

Peti korak

Objava in marketing

V zaključku smo opravili pregled kode ter jo optimizirali, da je čim bolj enostavna za kasnejše urejanje.

Marketinško smo se usmerili v izdelavo pristajalne strani in predstavitvenega videa. Je primeren način za promocijo takšnega produkta, prav tako pa na takšen način dobro predstavimo vse funkcionalnosti, ki jih aplikacija omogoča.

Najboljši način predstavitve aplikacije pa je seveda ponudba le-te v poskus, torej da uporabniki dejansko zadevo poskusijo (trial mode).

FAB

Šesti korak

Vzdrževanje in nadgradnje

Redno vzdržujemo in zbiramo povratne informacije vseh uporabnikov in na takšen način izboljšujemo celoten sistem. Predvsem se trudimo izboljšati samo uporabniško izkušnjo, ki je v takšni vrsti aplikacije zelo pomembna, saj lahko končnim uporabnikom prihrani veliko časa. Trudimo se, da je aplikacija enostavna in hitra za uporabo, hkrati pa omogoča pregled vseh pomembnih informacij.

Vzdrževanje in nadgradnje

Dvignite vaš marketing na novi nivo!

Kontaktirajte nas in dogovorili se bomo o možnostih sodelovanja!