Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi se vse bolj spreminjajo in predstavljajo področje, ki zadnja leta doživlja največ sprememb, pa tudi napredka.

Public Relations
Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2

O odnosih z javnostmi

Odnosi z javnostmi se vse bolj spreminjajo in predstavljajo področje, ki zadnja leta doživlja največ sprememb, pa tudi napredka.

 

Tudi način komuniciranja se je korenito spremenil. Iz vse bolj enosmernih informacij, ki smo jih podajali medijem in z njimi tvorili vsakodnevne vsebine, smo vstopili v obdobje informacij, ki se nahajajo povsod okrog nas. Na spletu, družbenih omrežjih in drugje. Nastopil je čas digitalizacije odnosov z javnostmi in prav vsi, ki smo del teh omrežij, tvorimo vsakodnevne vsebine in zgodbe. Potrebno pa jih je ustrezno načrtovati, urejati ter pripraviti ciljno naravnano, z jasno vizijo in s strateškim pristopom.

DIGITALNI PR

 • Spletna abeceda
 • Svet družbenih omrežij
 • Bloganje in vloganje
 • Vsebinski marketing

 

Odnosi z javnostmi so svojo preobleko v dobi digitalizacije popolnoma spremenili. Iz dneva v dan posamezniki stopamo v okolja, ki nas obdajajo s številnimi informacijami, mnoge pa si najlažje poiščemo kar sami. Splet je postal orodje in okolje komuniciranja. In tja smo morali vstopiti tudi predstavniki za odnose z javnostmi. Z digitalizacijo naših vsebin smo sedaj postali vse bolj aktivni tako na spletu, kot družbenih omrežjih.

 

Izmenjava mnenj ter podajanje točnih in jasnih informacij javnosti, sta naši nalogi. Biti v danem trenutku na pravem mestu in javnosti posredovati informacije, ki bodo našo komunikacijo v kar se da dobri luči vodile do končnih prejemnikov, je ključnega pomena.

Strateško svetovanje

Mnoga podjetja imajo lastno vizijo in cilje, ki jih tekom leta dosegajo. Ob tem bi jim koristilo strateško vodenje in svetovanje, kako najbolje obvladovati komuniciranje. Pa naj gre za komuniciranje z mediji, interno komuniciranje, komuniciranje s poslovnimi in finančnimi javnostmi ipd., dobro vodenje je odločilnega pomena.

 

Prednosti sodelovanja z agencijo so širina znanja, dolgoletne izkušnje in dobro poznavanje področja. Način izražanja in komuniciranja sta tista, ki bosta oblikovala podobo podjetja v očeh javnosti.

 

Dovolite, da smo del vaše ekipe. Nudimo vam širok nabor storitev – od strateškega načrtovanja, do kreiranja vrhunskih internih in eksternih komunikacijskih zgodb

Komuniciranje

STRATEŠKO KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

Strateško komuniciranje je tako za zaposlene, ugled podjetja, kot za razvoj odnosov z njenimi deležniki, ključnega pomena. Ugled blagovne znamke podjetja je treba negovati, javnosti jo moramo predstaviti na primeren način ter vzpostaviti komunikacijo, ki bo podala utrip izbranmu podjetju.

 

Nenehno je potrebno biti pozoren na razvoj novih medijev, zapiranje tradicionalnih medijev in spremembe v načinu izražanja. Vzdrževanje ustreznih odnosov z deležniki ter nenehen razvoj in napredek na področju korporativnega komuniciranja, bosta podjetje, tako doma kot v tujini, vodila do upeha. Proaktiven, kontinuiran, ciljno naravnan in premišljen izbor komunikacijskih orodij je tisti, ki bo lahko vplival tudi na razvoj posameznega podjetja.

 

Prepustite torej, da strokovnjaki načrtujemo dvosmerno in strateško načrtovano komuniciranje, ki bo vašemu podjetju in blagovni znamki, posledično pa tudi doseženim poslovnim uspehom, omogočilo transparentnost, družbeno odgovornost in osveščenost.

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

 • Novinarske konference
 • Stik z mediji
 • Sporočila za javnost
 • Unikum med kreiranjem vsebin
 • 360 Stopinjske strategije

 

Komuniciranje z mediji je ključno za dober razvoj odnosov s slednjimi in lažje posredovanje strateških informacij. Podjetja se dandanes poslužujejo dveh tipov medijskega komuniciranja: strateškega in produktnega. Kljub vsemu pa je ključno, da so posredovane informacije medijem jasne, podane neposredno, hipno, ciljno naravnane, natančne in učinkovite. Večina mnenj, ki si jih oblikuje javnost, je ustvarjena iz strani informacij, ki jih posredujejo mediji.

Ali torej znamo pravilno komunicirati in se izražati? Ali znamo predstavljati sebe in svojo blagovno znamko tako, da nas bodo razumeli predstavniki sedme sile?

 

Dovolite, da vam pomagamo do večje vidnosti in previdnosti ob komuniciranju z mediji. Zagotovimo dvosmeren tok informacij, ki ne vključuje le posredovanja informacij, temveč tudi zagotavljanje teh, kadar nas mediji potrebujejo.

INTERNO KOMUNICIRANJE

 • Interni bilteni
 • Intranet
 • Razvoj dogodkov in srečanj
 • Team Buildingi
 • Ko nastopi kriza …

 

KRETNJE, GIBI, SIGNALI … LASTEN JEZIK SODELAVCEV

 

Številni sodelavci v letih medsebojnega sodelovanja razvijejo svoj jezik internega komuniciranja/sporazumevanja, ki je lasten samo njim; bodisi vezan na branžo dela, populacijo zaposlenih, starost slednjih,… Ob tem pa se je treba zavedati, da so prav zadovoljni in srečni zaposleni ključ do uspeha vsakega podjetja.

 

Če bo komuniciranje med njimi vzpodbujeno na primeren način in bodo komunikacijski kanali uspešni, bo delovna klima dobra, to pa bo pomagalo k razvoju in rasti podjetja. Tega se mora zavedati skorajda vsako podjetje, ki mora stremeti k vzpostavljanju proaktivne in dvosmerne komunikacije z zaposlenimi.

 

Znotraj Agencije Novelus vam pomagamo zastaviti uspešno in strateško dobro zasnovano komunikacijo z vašimi zaposlenimi. Ustrezna skrb zanjo in doslednost pri izvajanju njene vsebine panaj bo naša naloga.

Odnosi s poslovnimi javnostmi

 • Grajenje ustreznih odnosov s poslovnimi javnostmi
 • Ustvarjanje tekoče komunikacije med poslovno javnostjo in podjetjem
 • Strateško komuniciranje poslovnih sprememb organizacije do poslovnih javnosti,…

 

Odnosi s poslovnimi javnostmi so za razvoj in napredek podjetja zelo pomembni. Brez dolgoročnih in zaupanja vrednih poslovnih odnosov, posamezna podjetja sploh da ne bi mogla ostajati, kaj šele slediti razvoju. Za dober razvoj omenjenega področja je tako ključno, da podjetje vsebuje nekoga, ki razume:

 

 • Trg poslovnih javnosti, s katerimi sodelujemo
 • Dinamiko in razvoj teh poslovnih javnosti;
 • Jezik, ki ga poslovna javnost uporablja za komuniciranje;
 • Kako na enostaven in razumljiv način izvesti personalizirano in razumljivo komunikacijo;
 • Kako ustvariti tisti pravi mix med komuniciranjem, oglaševanje, direktnim pristopom ipd.

Krizno komuniciranje

 • Strateško svetovanje
 • Kreiranje kriznega priročnika
 • Vodenje in obvladovanje nastale krizne situacije

V krizni situaciji se lahko znajde kdorkoli in kadarkoli. Pomembno je, kako jo bomo obvladali. V kriznih razmerah je najbolj ogrožen ugled, eden izmed najpomembnejših in hkrati najkrhkejših elementov, ki gradijo premoženje družbe in ji omogočajo preživetje. Morebitne negativne posledice za družbo se lahko kažejo v finančni izgubi, padcu ugleda, bojkotu storitev ali posla in splošni, dolgoročni nenaklonjenosti javnosti.

 

S pravo komunikacijo in skrbno izbranimi besedami lahko omejimo in ublažimo sleherno krizno situacijo! Pomembno je, da je podjetje na komuniciranje v morebitni krizi pripravljeno in da se v kriznih trenutkih ustrezno odzivamo ter komuniciramo usklajeno in premišljeno. Največja težava kriznih ali vsiljenih razmer je, da jih ni mogoče načrtovati. Gre za hipno oz. nenadno situacijo. Kljub temu je mogoče predvideti vsaj razmere, ki nas lahko doletijo. Nanje smo lahko pripravljeni s primernim, skrbno pripravljenim priročnikom. Kljub predvidevanjem nas lahko presenetijo nepredvidljive situacije, denimo afere v medijih, delovne in druge nesreče, protesti, stavke, nesreče ipd., zato je kvaliteten priročnik še kako pomemben.

Namen kriznega komuniciranja je zagotoviti obvladljivost nastale situacije, preprečiti komunikacijsko katastrofo ter v času krize posredovati sprotne, pravočasne in zanesljive informacije notranjim in zunanjim javnostim.

Za lažje predvidevanje in obvladovanje tovrstnih situacij je tako ključnega pomena, da imamo znotraj podjetja osnovan komunikacijski/krizni priročnik, v katerem lahko na hitro predvidimo morebitne tovrstne situacije.

Družbena omrežja

Družbena omrežja so postala središče in vir komunikacijskih kanalov. Če smo včasih domala vse informacije prejemali iz medijev (radio, televizija, tisk, kasneje splet, …), so danes informacije nemudoma dostopne na družbenih omrežjih. Pa najsi gre za Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ipd. Še več! Na omenjenih omrežjih lahko ljudje medsebojno komunicirajo, podajajo lastna mnenja in stališča. Zato je ključno, da imamo strokovnjake, ki ta družbena omrežja obvladujejo in znajo na njih komunicirati.

 

Za sodobno podjetje je ključnega pomena, da je na omrežjih dostopno in ažurno.

 

V Agenciji Novelus vam pomagamo pri kreiranju strateškega načrta nastopa na družbenih omrežjih, planiranju in vodenju ustreznega komuniciranja, načrtovanju oglaševanja na omenjenih omrežjih ipd. Nudimo vam celotno podporo pri urednikovanju in obvladovanju tako pozitivnih kot negativnih komentarjev.

Komuniciranje z lokalnimi skupnostmi

 • Dnevi odprtih vrat
 • Lokalna glasila in druga komunikacijska orodja
 • Lokalne predstavitve oz. sestanki
 • Okrogle mize in javne tribune
 • Svetovanje in vodenje ustrezne komunikacijske kampanje
 • Odprti telefoni
 • Ostalo

 

Kako komuniciramo v skupnosti oziroma lokalnem okolju, je lahko ključno tako za razvoj, kot preživetje posameznega podjetja. V kolikor je ta oblika komunikacije ustrezno vodena, lahko bistveno zmanjšuje možnosti nastajanja kriz, hkrati pa krepi vezi z lokalnim okoljem. To pa je način, da bo podjetje lažje dosegalo željene cilje v lokalnem okolju in da bo uživalo zaupanje le tega. Temu z drugimi besedami rečemo tudi živeti v sožitju z okolico!

 

Za tovrstno komuniciranje je dobro najeti zunanjega strokovnjaka ali strokovnjake. Ti delujejo nevtralno, nepovezano s podjetjem in jim lokalno okolje nemalokrat tudi bolj prisluhne, so neke vrste vezni člen.

 

Agencija Novelus za uspeh vašega podjetja nudi celovito podporo. Sem sodi strateško načrtovanje ustrezne komunikacije in izvajanje orodij, ki lokalno okolje in skupnost povežejo z uspehi podjetja. Smo tudi strokovnjaki na področju obvladovanja lokalnih kriz.

Odnosi s finančnimi javnostmi

Gre za komuniciranje, ki je za uspešno in za strateško delovanje podjetja, nemalokrat celo obvezno. Finančna javnost, ki je velikokrat tudi poslovna javnost, je ena najbolj pomembnih za gradnjo zaupanja, uspehe podjetja in podpiranje njegovih bodočih investicij in poslovnih namer.

 

Dovolite, da vam pomagamo pri vzdrževanju odnosov z delničarji, gradnji odnosov s potencialnimi vlagatelji, temeljito strateško načrtovanje in določanje komunikacijskih orodij za vlagatelje in finančne javnosti, temeljito komuniciranje z mediji o poslovanju in poslovnih rezultatih podjetja, ipd.

Dogodki

Oglejte si našo stran za dogodke, kjer smo vam predstavili različna področja za izvedbo, načrtovanje in organizacijo različnih dogodkov; od B2B, B2C, internih, fashion dogodkov ipd.

Gradnja in upravljanje javne osebnosti

Kako se vodstveno osebje obnaša, kakšne javne nastopa ima in kako posledično s tem vpliva tudi na svoje zaposlene, je zelo pomembno. Zato je prav, da svoje javno nastopanje prepustijo nekomu, ki jih bo na tej poti lahko vodil in usmerjal. Z natančnim pristopom za razvoj javne osebnosti bomo veliko prispevali k ugledu podjetja in njegove blagovne znamke.

 

Opisano metodo imenujemo tudi osebno znamčenje (personal branding), ki na slikovit in primeren način izpostavi konkurenčne prednosti tistega, s katerim sodelujemo. To prepoznajo na dolgi rok tako deležniki, potrošniki kot zaposleni.

 

Na ta način podjetje izstopa in se prične močno razlikovati od svoje konkurence. Tako učinkovito opozori nase in na svoje storitve oziroma izdelke. Prav tako se tako ustvarja zaupanje med okolico / javnostjo in predstavnikom podjetja.

Treningi javnega nastopanja

VAJE ZA ŽIVLJENJE!

Le kaj se dogaja? Noge so mi otrpnile, besede so izginile. Je mogoče, da je vsega kriva trema? Ste že kdaj stopili pred javnost in opazili, da ste ostali popolnoma brez besed? Kot da ne veste, kaj ste želeli povedati. Srce vam utripa močno, kot še nikoli. In kaj sedaj?

 

Dovolite, da iz vas naredimo suverene govorce. Naj vam predstavimo, kako očarati svoje poslušalce, katere besede uporabiti, da vas bodo razumeli, in kako pred njimi nastopiti. Postali boste odlični govorci, predvsem pa željni nastopanja in predstavljanja tudi pred večjo množico.

Analize medijev

 • Kliping
 • Media analysis – advanced and basic
 • AVE

 

Odnosi z javnostmi lahko pokažejo celovito sliko svojega učinka in uspeha le, če vemo, kako ustrezne medije izmeriti in kako njihove rezultate predstaviti javnosti oziroma naročniku. V poplavi medijev je nujno, da vemo, kateri podatki so tisti, ki bodo uspehe komuniciranja predstavili. Prav tako bomo s pridobitvijo dobrih medijskih analiz in podatkov lahko natančno, jasno in s cilji načrtovali tudi odnose z javnostmi.

 

Dobre medijske analize vključujejo vse; tip medijev v odstotkih, nazive avtorjev, primerjavo s konkurenco, pozitivnost ali negativnost medijskih objav, ključne besede, ipd. Pomembna je tudi mednarodna usmerjenost, torej spremljanje medijev onkraj slovenskih meja, odvisno od trga, ki nas zanima.

 

Medijski arhiv moramo hraniti več let, saj bomo le tako lahko primerjali posamezna leta med seboj in spremljali temeljit napredek.

 

Agencija Novelus svojim naročnikom nudi celovit kliping, ki jim skozi uporabo platforme WebKliping omogoča dnevno, mesečno in celoletno spremljanje medijski analiz in komunikacijskih veščin.

Preberite več o odnosih z javnostmi na našem blogu

Stopite v stik z nami!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2