Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi se vse bolj spreminjajo in za mnoge predstavljajo področje, ki zadnja leta doživlja največ sprememb, pa tudi napredka.

Public Relations
Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2

O odnosih z javnostmi

Odnosi z javnostmi se vse bolj spreminjajo in za mnoge predstavljajo področje, ki zadnja leta doživlja največ sprememb, pa tudi napredka.

 

Tudi način komuniciranja se je korenito spremenil. Iz vse bolj enosmernih informacij, ki smo jih podajali medijem in z njimi tvorili vsakodnevne vsebine, smo sedaj vstopili v obdobje informacij, ki se nahajajo povsod okrog nas. Na spletu, družbenih omrežjih in drugje. Nastopil je čas digitalizacije odnosov z javnostmi in prav vsi, ki smo del teh omrežij, tvorimo vsakodnevne vsebine in zgodbe. Vprašanje pa je, kdo jih ustrezno načrtuje, ureja in pripravlja ciljno naravnano, z jasno vizijo in strateškim pristopom?

DIGITALNI PR

 • Spletna abeceda
 • Svet družbenih omrežij
 • Bloganje in vloganje
 • Vsebinski marketing

 

Odnosi z javnostmi so svojo preobleko v dobi digitalizacije popolnoma spremenili. Iz dneva v dan posamezniki stopamo v okolja, ki nas obdajajo s številnimi informacijami, mnoge pa si enostavno in najlažje poiščemo kar sami. Splet je postal orodje in okolje komuniciranja. In tja smo morali vstopiti tudi predstavniki za odnose z javnostmi. Z digitalizacijo naših vsebin smo sedaj postali vse bolj aktivni tako na spletu, kot družbenih omrežjih.

 

Izmenjava mnenj, podajanje javnosti točnih in jasnih informacij je naša naloga. Predvsem pa hipnost. Biti v danem trenutku na pravem mestu in javnosti posredovati informacije, ki bodo našo komunikacijo v kar se da dobri luči vodile do končnih prejemnikov.

Strateško svetovanje

Mnoga podjetja imajo lastno vizijo in cilje, ki jih tekom leta dosegajo, ob tem pa bi jim koristilo le strateško vodenje in svetovanje, kako kar se da najbolje obvladovati komuniciranje. Pa naj si gre za komuniciranje z mediji, interno komuniciranje, komuniciranje s poslovnimi in finančnimi javnostmi ipd.

 

Prednost sodelovanja agencije je tako širina znanja, dolgoletne izkušnje in dobro poznavanje tega področja. Ob tem pa je ključno zavedanje, da sta prav način izražanja in komuniciranja tista, ki bosta oblikovala podobo podjetja v očeh javnosti.

 

Dovolite, da smo del vaše ekipe. Vse od strateškega načrtovanja do kreiranja vrhunskih internih in eksternih komunikacijskih zgodb.

Komuniciranje

STRATEŠKO KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

Strateško komuniciranje je tako za zaposlene, ugled podjetja kot za razvoj odnosov z njenimi deležniki ključnega pomena. Izpostavljenost ugleda blagovne znamke podjetje je treba negovati, javnosti predstaviti na primeren način ter vzpostaviti komunikacijo, ki bo kot pečat pridala utrip delovanju izbranega podjetja.

 

Ob tem pa je treba nenehno spremljati razvojih novih medijev, zapiranje tradicionalnih in spremembe tudi v načinih izražanja. In prav vzdrževanje ustreznih odnosov z deležniki ter nenehen razvoj in napredek na področju korporativnega komuniciranja bosta podjetje tako doma kot v tujini vodila do upeha. Proaktiven, kontinuiran, ciljno naravna in premišljen izbor komunikacijskih orodij je tisti, ki bo lahko vplival tudi na potek evolucije posameznega podjetja.

 

Zato prepustite, da strokovnjaki načrtujejo vaše dvosmerno in strateško načrtovano komuniciranje, ki vašemu podjetju, njegovi blagovni znamki, posledično pa tudi doseženim poslovnim uspehom omogoča transparentnost, družbeno odgovornost in osveščenost.

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

 • Novinarske konference
 • Stik z mediji
 • Sporočila za javnost
 • Unikum med kreiranjem vsebin
 • 360 Stopinjske strategije

 

Komuniciranje z medije je ključno za dober razvoj odnosov s slednjimi in lažje posredovanje strateških informacij. Podjetja se dandanes poslužujejo dva tipa medijskega komuniciranja, in sicer: strateškega in produktnega. Kljub vsemu pa je ključno, da so posredovane informacije medijem jasne, neposredne, hipne, ciljne, natančne in učinkovite. Večina mnenje, ki si jih oblikuje javnost, je ustvarjena iz strani informacij, ki jih posredujejo mediji. Pa naj si bodo te pozitivne ali negativne…

Ali torej znamo pravilno komunicirati in se izražati? Ali znamo predstavljat sebe in svojo blagovno znamko tako, da me bodo razumeli predstavniki sedme sile?

Dovolite, da vam pomagamo do vse večje vidnosti in previdnosti ob komuniciranju z mediji. Dvosmeren tok informacij, ki ne vključuje le posredovanja informacij, temveč tudi zagotavljanje teh, kadar nas mediji potrebujejo.

INTERNO KOMUNICIRANJE

 • Interni bilteni
 • Intranet
 • Razvoj dogodkov in srečanj
 • Team Buildingi
 • Ko nastopi kriza …

 

KRETNJE, GIBI, SIGNALI … LASTEN JEZIK SODELAVCEV

 

Številni sodelavci si v večih letih medsebojnega sodelovanja razvijejo svoj jezik internega komuniciranja / sporazumevanja, ki je lasten samo njim; bodisi vezan na branžo dela, populacijo zaposlenih, starost slednjih, … Ob tem pa se je treba zavedati, da so prav zadovoljni in srečni zaposleni ključ do uspeha vsakega podjetja.

 

Če bo komuniciranje med njimi vzpodbujeno na primeren način in bodo komunikacijski kanali uspešni, bo delovna klima dobra, kar bo posledično pomagalo k razvoju in rasti podjetja. Tega se mora zavedati skorajda vsako podjetje, ki mora stremeti k vzpostavljanju proaktivne in dvosmerne komunikacije z zaposlenimi.

 

Znotraj Agencije Novelus vam pomagamo zastavit uspešno in strateško dobro zasnovano komunikacijo z vašimi zaposlenimi. Ustrezna skrb zanjo in doslednost pri izvajanju njene vsebine pa je naša naloga, za vaš uspeh in trdne odnose.

Odnosi s poslovnimi javnostmi

 • Grajenje ustreznih odnosov s poslovnimi javnostmi.
 • Ustvarjanje tekoče komunikacije med poslovno javnostjo in podjetjem.
 • Strateško komuniciranje poslovnih sprememb organizacije do poslovnih javnosti,…

 

Odnosi s poslovnimi javnostmi so za razvoj in napredek podjetja zelo pomembni. Brez dolgoročnih in zaupanja vrednih poslovnih odnosov posamezna podjetja sploh da ne bi mogla ostajati, kaj se šele razvijati. Za dober razvoj omenjenega področja je tako ključno, da podjetje vsebuje nekoga, ki razume:

 

 • Trg poslovnih javnosti, s katerimi sodelujemo
 • Dinamiko in razvoj teh poslovnih javnosti;
 • Jezik, ki ga poslovna javnost uporablja za komuniciranje;
 • Kako na enostaven in razumljiv način izvesti personalizirano in razumljivo komunikacijo;
 • Kako ustvariti tisti pravi mix med komuniciranjem, oglaševanje, direktnim pristopom ipd.

Krizno komuniciranje

 • Strateško svetovanje
 • Kreiranje kriznega priročnika
 • Vodenje in obvladovanje nastale krizne situacije

V krizni situaciji se lahko znajde kdorkoli in kadarkoli. Predvsem pa je zanjo pomembno, kako jo obvladujemo, ko ima kriza takšne ali drugačne vplive na družbo. V kriznih razmerah je najbolj ogrožen ugled, eden izmed najpomembnejših in hkrati najkrhkejših elementov, ki gradijo premoženje družbe in ji omogočajo preživetje. Morebitne negativne posledice za družbo se lahko kažejo v finančni izgubi, padcu ugleda, bojkotu storitev ali posla in splošni dolgoročni nenaklonjenosti javnosti.

 

S pravo komunikacijo in skrbno izbranimi besedami lahko omejimo in ublažimo še tako krizno situacijo! S tega stališča je pomembno, da je podjetje na komuniciranje v morebitni krizi pripravljeno in da se v kriznih trenutkih ustrezno odzivamo ter komuniciramo usklajeno in premišljeno. Največji problem kriznih ali vsiljenih razmer je, da jih ni mogoče načrtovati. Gre za hipno oz. nenadno situacijo. Možno pa jih je predvideti; vsaj razmere, ki nas lahko doletijo in na katere smo tako skozi krizni priročnik lahko skrbno pripravljeni. Čeprav obstaja nabor možnih kriznih dogodkov (tem), pa se lahko zgodijo povsem nepričakovano, na primer: afera v medijih, delovne in druge nesreče, protesti, stavke, nesreče ipd.

Namen kriznega komuniciranja je zagotoviti obvladljivost nastale situacije, preprečiti komunikacijsko katastrofo ter v času krize posredovati sprotne, pravočasne in zanesljive informacije notranjim in zunanjim javnostim.

Za lažje predvidevanje in obvladovanje tovrstnih situacij je tako ključnega pomena, da imamo znotraj podjetja osnovan komunikacijski/krizni priročnik, v katerem lahko na hitro predvidimo morebitne tovrstne situacije.

Družbena omrežja

Družbena omrežja so postala vse bolj središče in vir komunikacijskih kanalov. Če smo včasih domala vse informacije prejemali iz medijev (radio, televizija, tisk, kasneje splet, …), so danes informacije nemudoma dostopne na družbenih omrežjih. Pa naj si gre za Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ipd. Še več! Na omenjenih omrežjih lahko ljudje medsebojno komunicirajo, podajajo lastna mnenja in stališča. Zato je ključno, da imamo strokovnjake, ki znajo ta družbena omrežja obvladovati in na njih komunicirati.

 

Hkrati pa je ključnega pomena, da so na omenjenih omrežjih podjetja dostopna, in ažurna!

 

Zato vam v Agenciji Novelus lahko pomagamo pri kreiranju strateškega načrta nastopa na družbenih omrežjih, planiranju in vodenju ustreznega komuniciranja, načrtovanju oglaševanja na omenjenih omrežjih ipd. Nudimo vam celotno podporo pri urednikovanju in obvladovanju tako pozitivnih kot negativnih komentarjev.

Komuniciranje z lokalnimi skupnostmi

 • Dnevi odprtih vrat
 • Lokalna glasila in druga komunikacijska orodja
 • Lokalne predstavitve oz. sestanki
 • Okrogle mize in javne tribune
 • Svetovanje in vodenje ustrezne komunikacijske kampanje
 • Odprti telefoni
 • Ostalo

 

Kako komuniciramo v skupnosti oziroma lokalnem okolju je lahko ključno tako za razvoj kot preživetje posameznega podjetja. V kolikor je ta oblika komunikacije ustrezno vodena, lahko bistveno zmanjšuje možnosti nastajanja kriz, kot tudi krepi vezi z lokalnim okoljem. To pa je način, da bo podjetje lažje dosegalo željene cilje v lokalnem okolju in da bo uživalo zaupanje le tega. Temu rečemo z drugimi besedami tudi živeti v sožitju z okolico!

 

Zato je dobro, če za tovrstno komuniciranje najamemo zunanjega strokovnjaka ali strokovnjake. Ti delujejo nevtralno, nepovezano s podjetjem in kot takim jim lokalno okolje nemalokrat tudi bolj prisluhne.

 

Agencija Novelus tako za uspeh vašega podjetja nudi celovito podporo, strateško načrtovanje ustrezne komunikacije in izvajanje kopico orodij, ki lokalno okolje in skupnost, ki v njem deluje, povežejo z uspehi podjetja. Prav tako pa smo strokovnjaki na področju obvladovanja lokalnih kriz.

Odnosi s finančnimi javnostmi

Gre za komuniciranje, ki je za uspešno in strateško delovanje določenega podjetja nemalokrat celo obvezno. Finančna javnost, ki je velikokrat tudi poslovna javnost, je ena najbolj pomembnih za gradnjo zaupanja  uspehe podjetja in podpiranje njegovih bodočih investicij in poslovnih namer.

 

Zato nam dovolite, da vam pomagamo pri vzdrževanju odnosov z delničarji, gradnji odnosov s potencialnimi vlagatelji, temeljito strateško načrtovanje in določanje komunikacijskih orodij za vlagatelje in finančne javnosti, temeljito komuniciranje z mediji o poslovanju in poslovnih rezultatih podjetja, ipd.

Dogodki

Oglejte si našo stran za dogodke, kjer smo vam predstavili različna področja tako za izvedbo, načrtovanje kot organizacijo različnih dogodkov; od B2B, B2C, internih, fashion dogodkov ipd.

Gradnja in upravljanje javne osebnosti

Kako se vodstveno osebje obnaša, kakšne javne nastopa ima in kako posledično s tem vpliva tudi na svoje zaposlene je zelo pomembno. Zato je prav, da svoje javno nastopanje prepustijo nekomu, ki jih bo na tej poti lahko vodil in usmerjal. Navsezadnje bomo z natančnim pristopom za razvoj javne osebnosti lahko veliko prispevali k ugledu podjetja in njegove blagovne znamke.

 

Z drugimi besedami se to imenuje tudi osebno znamčenje, ki pa na slikovit in primeren način izpostavi konkurenčne prednosti tistega, s katerim sodelujemo. To prepoznajo na dolgi rok tako deležniki, potrošniki kot zaposleni.

 

Na ta način pa se podjetje tudi prične drastično razlikovati od svoje konkurence. Izstopi iz teme in opozori nase in na svoje storitve oziroma izdelke. Prav tako se tako ustvarja zaupanje med okolico / javnostjo in predstavnikom podjetja.

Treningi javnega nastopanja

VAJE ZA ŽIVLJENJE!

Le kaj se dogaja? Noge so mi otrpnile, besede so izginile. Je možno, da je vsega kriva trema? Ste že kdaj stopili pred javnost in opazili, da ste ostali popolnoma brez besed. Kot da ne veste, kaj ste želeli povedati. Srce vam utripa močno, kot še nikoli. In kaj sedaj?

 

Dovolite, da iz vas naredimo prav govorce. Da vam predstavimo, kako očarati svoje poslušalce, katere besede uporabiti, da nas bodo razumeli, in kako se pred njimi držati. Postali boste odlični govorci, predvsem pa željni nastopanja in predstavljanja tudi pred več glavo množico.

Analize medijev

 • Kliping
 • Media analysis – advanced and basic
 • AVE

 

Odnosi z javnostmi lahko pokažejo celovito sliko svojega učinka in uspeha le, če vemo, kako ustrezne medije izmeriti in kako njihove rezultate predstaviti javnosti oziroma naročniku. V poplavi medijev je nujno, da vemo, kateri podatki so tisti, ki bodo uspehe komuniciranja predstavili. Prav tako pa bomo s pridobitvijo dobrih medijskih analiz in podatkov lahko natančno, jasno in s cilji načrtovali tudi odnose z javnostmi.

 

Dobre medijske analize tako vključujejo vse od: tipa medijev v %, nazive avtorjev, primerjavo s konkurenco, pozitivnost ali negativnost medijskih objav, ključne besede, ipd. Ključno je, da ne spremljamo le medijev na slovenskih tleh, temveč tudi izven slovenskih meja.

 

Prav tako je pomembno, da si za več let hranimo medijski arhiv, saj bomo le tako lahko primerjali posamezna leta med seboj in spremljali temeljit napredek.

 

Agencija Novelus svojim naročnikom nudi celovit Kliping, ki jim skozi uporabo platforme WebKliping omogoča dnevno, mesečno in celoletno spremljanje medijski analiz in komunikacijskih veščin.

 

Preberite več o odnosih z javnostmi na našem blogu

Stopite v stik z nami!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2