Rešitve

Our goal is it to bridge the disciplines of marketing, sales and public relations and connect them with technology, design and business modeling.

Rešitve

Naš cilj je premostiti discipline trženja, prodaje in odnosov z javnostmi ter jih povezati s tehnologijo, oblikovanjem in poslovnim modeliranjem.

Novelus Solutions - Inbound Marketing, Digital Marketing, PR
Novelus Solutions - Inbound Marketing, Digital Marketing, PR

Grow your business to the next level using the most sophisticated marketing method available – inbound marketing..

Learn More

Grow your business to the next level using the most sophisticated marketing method available – inbound marketing..

Learn More

Odnosi z javnostmi se vse bolj spreminjajo in za mnoge predstavljajo področje, ki zadnja leta doživlja največ sprememb, pa tudi napredka.

Learn More

Stara pravila ne veljajo več. Medijski prostor se spreminja, s tem pa tudi pravila igre na področju medijskega zakupa.

Learn More

Gradimo in povezujemo blagovne znamke z interakcijami preko socialnih medijev.

Learn More

Oblikujemo z največjo mero kreativnosti in s svežimi idejami, saj se zavedamo, da je grafično oblikovanje vse okrog nas in nas močno zaznamuje.

Learn More

Ustvarjamo trajne vezi med vašo blagovno znamko in njeno digitalno odličnostjo z digitalnim trženjem, osredotočenim na izdelke.

Learn More

Grow your business to the next level using the most sophisticated marketing method available – inbound marketing.

Learn More

Novelus_Spletna-Krivulja_Temna2